Dopunski rad Ispis
Autor Zlatan Soldo   
Petak, 19 Lipanj 2015 21:44
Za učenika koji na kraju nastavne godine ima ocjenu nedovoljan (1) iz najviše dva nastavna predmeta, organizirana je pomoć u učenju i nadoknađivanju znanja kroz
dopunski rad koji je učenik dužan pohađati.
Dopunski rad će  se  održavati od 23.6.2015. do 6.7.2015. prema priloženom rasporedu.
Ostale informacije učenici će dobiti od predmetnih profesora.
Ažurirano Subota, 20 Lipanj 2015 08:45